Varukorg ( 0 )
swe

Spont

  Visar 4 produkter

  Tryggare arbetsmiljö med Spontkassetter

  Redan vid 1,5 meter djupa schakt som grävs med släntlutning kan faktorer som jordkvalitet, väder och temperaturer leda till ras och allvarligt skada personal som jobbar därnere. Svåra grävolyckor händer tyvärr regelbundet både i Sverige och utomlands och Spontkassetter är ett viktigt verktyg för att förbättra säkerheten – uppbyggd med kraftiga stålväggar.

  Lägre asfaltsförbrukning och smidigare för trafikanterna

  I stadsmiljö hjälper Spontkassetterna att minska de störningar som grävandet medför för omkringliggande trafik och gående, bilköerna minskar och de ytor som måste asfalteras om kan reduceras med 60-70 procent.

  Direktleverans till er grävplats – oavsett var i Sverige ni jobbar

  Ibeco erbjuder Spontkassetter för uthyrning och försäljning över hela Sverige från våra depåer i Göteborg, Stockholm, Borlänge och Örnsköldsvik. När ni hyr våra spontkassetter får ni normalt utrustningen levererad hopskruvad och klar för användning direkt till grävplatsen. Föredrar ni att själva sköta monteringen eller hämta utrustningen på någon av våra depåer går det också utmärkt. 

  Välbeprövad kvalitet

  Ibecos spontkassetter produceras i Tyskland av ett världsledande tillverkningsföretag inom dikesborrningsteknik. Produkten används i flera stora EU-länder samt uppfyller både svenska och internationella standarder; inklusive DIN 4124 för utgrävningsgropar och diken, samt DIN EN 13331 gällande utrustning för dikesplåt. 

  Rådgivning

  Kontakta oss gärna för en diskussion kring ert nästa grävarbete, exempelvis hur totalekonomin och säkerheten ser ut vid olika alternativ som släntdikning respektive spontkassett, hyra eller köp. 
  Ring 010-206 91 00.

  • Ökad personsäkerhet – stålväggar skyddar 
   personalen från inrasande schaktmassor
  • Radikalt minskad mängd schaktmassor som måste hanteras vid grävning – ingen släntlutning behövs
  • Minskad miljöpåverkan. Lägre CO2-utsläpp tack vare färre transporter – en stor mängd jordmassor som skulle ha behövt grävas upp vid släntlutning kan istället ligga kvar i marken
  • Mindre påverkan på omkringliggande miljö, mindre trafikavstängningar pga mindre schaktbredd.
  • Lägre kostnad genom mindre återställning av t.ex asfalt

  Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig!