Varukorg ( 0 )
swe

Utvändigt ytskydd

Utvändigt skyddssystem zinklgeringsbeläggning
För korrosiv jordmiljö har Electrosteel utvecklat en patenterad process för Zink Aluminium legeringsbeläggning, som består av ett metalliskt Zink Aluminium (ZnAl) legeringslager applicerat genom metallegering på rörytan. Det metalliska zinklegeringsbeläggningen täcks av ett avslutande lager av bitumenfärg eller syntetiskt harts som är kompatibelt med zinklegeringsbeläggningen. Zinklegeringsbeläggningen förbättrar beläggningens kemiska och mekaniska stabilitet. För mycket korrosiv jord rekommenderas en ytbeläggning om min 400 g/cm2

ALTERNATIVA KORROSSIONSSKYDD UTVÄNDIGT

Utvändigt skyddssystem polyuretanbeläggning
Electrosteel erbjuder rör med extern polyuretanbeläggning för kraftigt skydd mot korrosion i högt aggressiv jord. Den externa polyuretanbeläggningen (ELECTRO-PUC) applicerad på segjärnsrör är ett av de mest hållbara rörskyddssystemen som erbjuds av Electrosteel. Den ger en tjock och kemiskt barriärbeläggning med exceptionell hög slitstyrka och kemisk resistens, idealiskt lämpad för vatten- och avloppsapplikationer i aggressiva markförhållanden. Detta rör tillsammans med FBE (Fusion Bonded Epoxy) belagda segjärnsrör finns tillgängligt i storleksområdet 80-1200 mm. Det är en av de bästa lösningarna för högt korrosiva externa markmiljöer. Det är också det bästa skyddet i markområden, vid havskusten, på mark med kemisk förorening, avfallshanteringsplatser med mera. Det har en lång historik av långvarig prestanda inom vatten- och avloppsapplikationer. Beläggningen appliceras och testas i enlighet med EN 15189.

Uvändigt skyddssystem PE-kappa
PE-kappa har visat sig vara mycket effektivt för skydd av segjärn och kopplingar.
Polyetylens dielektriska förmåga skyddar ledningen från strömmar med likström som kan förekomma ute på fältet. Den fungerar också som en fysisk inert barriär mellan röret och marken för att hantera kemisk och galvanisk korrosion.

Utvändigt skyddssystem PE-tejp
En PE-tejp med godkänt klister appliceras på segjärnsröret över en bitumenbaserad primer, med 25 mm överlapp på sig själv eller 55% överlapp. PE-tejpen med klister appliceras mekaniskt på rörytan. PE-tejpvirande erbjuder en tjock, inert och felfri barriär mellan marken och röret. Det finns ingen risk för att mark och fukt fastnar mellan tejpen och rörytan. För PE-tejpvirande vid fogar tas särskild hänsyn för att täcka fogningen efter att fogningen är klar.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig!