Varukorg ( 0 )
swe

Vanliga frågor (Q&A)

Hur brett och djupt kan man gräva utan släntdikning?

Med hjälp av en baskassett och två toppkassetter kan man gräva ner till 5,0 meters djup utan släntdikning. Maximal dikesbredd är 5,0 meter.

 

Kan vi spara pengar genom att använda spontkassett?

Spontkassetter sänker transport- och grävkostnaderna tack vare att betydligt mindre schaktmassor behöver grävas upp och flyttas. Vid arbete kring asfalterade ytor, exempelvis inne i en stad, får man även en rejäl kostnadsminskning genom att färre ytor behöver asfalteras om. Dessa besparingar måste självklart vägas mot kostnaden för spontkassetten. Hur bra det ekonomiska utfallet blir varierar därför från fall till fall.

 

Kan personer tryggt arbeta nere i ett schakt som ombes av en spontkassett?

Ett av de viktigaste skälen till att spontkassetter utvecklades var just att höja säkerheten vid grävarbeten och arbeten nere i schaktgravar. Spontkassetter uppfyller både svenska och internationella standarder; inklusive DIN 4124 för utgrävningsgropar och diken, samt DIN EN 13331 gällande utrustning för dikesplåt.

 

Är spontkassett bra för miljön?

Ja, att välja spontkassett istället för släntdikning ger minskade CO2-utsläpp tack vare färre transporter – en stor mängd jordmassor som skulle ha behövt grävas upp vid släntlutning kan istället ligga kvar i marken. Vid arbete i städer och på asfalterade vägar gynnas miljön dessutom av att färre ytor behöver asfalteras. Även onödiga utsläpp från bilköer minskar vid vägarbeten – eftersom trafikstörningarna reduceras när grävarbetet kan utföras på ett smalare område.

 

Måste jag köpa egna spontkassetter eller går det att hyra?

De flesta av våra kunder väljer att hyra spontkassetter och vi levererar över hela Sverige, bland annat från våra egna depåer i Göteborg, Stockholm, Borlänge och Örnsköldsvik. Den som hellre vill köpa spontkassetter från oss är självklart även välkommen att göra det. För vissa aktörer kan det vara en vettig lösning att köpa någon eller några egna spontkassetter och sedan hyra ytterligare spontkassetter vid de tillfällen då riktigt stora grävjobb ska göras.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig!