Elektrosvets

IBECO elektrosvetsning

Innovativa elektrosvetsdetaljer i PE100-RC material som kan svetsas med alla förekommande elektrosvetsmaskiner på marknaden.

Elektrosvetsmuffar från dimension 20 mm till 1600 mm produceras som standard. Kan svetsa rör PE100, PE 100-RC och PE80

Det är viktigt att personal som elektrosvetsar har
utbildning i tekniken. IBECO utbildar gärna er
personal i elektrosvetsning.

  • Kan fås i anpassade dimensioner
  • Integrerade svetstrådar
  • Unika ID-nummer och streckkod för inläsning av värden på svetsparametrar och kod för spårbarhet
  • Centerstopp kan tas bort (20-280mm)

GODKÄNNANDEN:

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: