Rörstöd

  • Rörstöd

    Rörstöd säkerställer att mediarören är centrerade och isolerade i mantelröret. Patenterat låssystem.

  • Skydds­manschetter

    IBECO skyddsmanschetter används med fördel som övergång mellan skyddsrör och mediarör.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: