IBECO INSITU manschett

Produktblad

IBECO INSITU manschetter

För anslutning på dubbelväggiga plaströr och brunnar

IBECO INSITU manschetter används för anborrning på dubbelväggiga rör och brunnar av plast.

Används likt en anborrningsmanschett men är avsedd för dubbelväggiga plastkonstruktioner.

  • Inbyggt stopp, förhindrar instick i huvudledning eller brunn
  • Stabilt och tätt avstick
  • För anslutning på dubbelväggiga plaströr och brunnar
Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: