Ibeco levererar segjärnsrör på den nordiska marknaden

Ibeco levererar segjärnsrör på den nordiska marknaden– tecknar exklusivt återförsäljaravtal med Electrosteel


Ibeco, som ingår i VA-koncernen Uniwater, har tecknat ett exklusivt återförsäljaravtal med
brittiska Electrosteel. Bolaget tillverkar och säljer segjärnsrör och med avtalet har Ibeco
nordisk exklusivitet för Electrosteels samtliga produkter och Ibeco kan därmed väsentligt
bredda sitt erbjudande.


– Vi ser mycket stora synergier genom att lägga till segjärnsrör till vår befintliga
produktportfölj. Segjärnsrör från Electrosteel kommer att vara viktiga
komponenter vid både nyproduktion och upprustning av befintliga ledningar i VAnätet. De kommer att bli nyckelkomponenter för att vi ska kunna erbjuda helhetslösningar till våra kunder, säger
Andreas Carlberg, nordisk försäljningschef på Ibeco.

Electrosteel har sitt huvudkontor i England, strax utanför Sheffield, där de även har ett stort lager
med segjärnsrör till den europeiska marknaden. Det gör att leveranstiderna är korta vid såväl stora
som små projekt. Electrosteel ser den nordiska marknaden som en viktig tillväxtmarknad med stor
potential. En marknad de inte lyckats komma in i tidigare, men genom återförsäljaravtalet med Ibeco
ser Electorsteel en fantastisk möjlighet att snabbt ta marknadsandelar.
– Vi har letat efter en lämplig partner och när dialogen med Ibeco startade såg vi direkt att det här
bolaget var något alldeles extra. Det här är i vår värld en perfekt matchning och vi har stora
förväntningar på vårt samarbete. De nordiska länderna har inte så stor population men avstånden är
långa och kravställningen hög när man renoverar eller bygger ny VA-infrastruktur. Här kommer
Ibeco övriga sortiment tillsammans med våra produkter att bli ett mycket attraktivt erbjudande till de
nordiska kunderna, säger Stew Bailie, Managing Director på Electrosteel.

Segjärnsrören har med sin tekniska egenskap och hur de produceras många fördelar, därför väljer nu
Ibeco att erbjuda dessa rörlösningar till sina kunder.
– Man behöver aldrig oroa sig för kvaliteten på vattnet med segjärnsrör. Segjärnsrören är
diffusionstäta, vilket innebär att eventuella föroreningar inte kan tränga igenom röret. En annan
fördel är att segjärnsrören är både återvinningsbara och tillverkade av delvis återvunnet material,
vilket går i linje med våra ambitioner inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi ser enormt mycket
fram emot att kunna erbjuda Electrosteels segjärnsrör till den nordiska marknaden, säger Andreas
Carlberg.

Ibeco kommer att ställa ut på Vatten 2023 på Svenska Mässan i Göteborg 24–26 oktober,
besök oss gärna för mer information om hela vårt produktutbud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Carlberg, nordisk försäljningschef på Ibeco Sverige, tfn +46 (0)70 295 69 09
Anders Ekhammar, presskontakt, tfn +46 (0)70 746 25 79, e-mail:
anders.ekhammar@upstreamcom.se

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: