Ibeco lanserar spontkassetter

IBECO lanserar spontkassett för säkrare schaktarbeten och minskad miljöpåverkan

Nu introduceras Ibecos Spontkassett i Sverige, en ny IBECO-produkt som ökar personsäkerheten och radikalt minskar mängden schaktmassor som måste hanteras vid grävning.

Redan vid 1,5 meter djupa schakt som grävs med släntlutning kan faktorer som jordkvalitet, väder och temperaturer leda till ras och allvarligt skada personal som jobbar därnere. Svåra grävolyckor händer tyvärr regelbundet både i Sverige och utomlands och Spontkassett er är ett viktigt verktyg för att förbättra säkerheten.

Läs mer och se sortimentet här

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: