Vi är en del av Uniwater

Vi är en del av Uniwater
IBECO är en del av Uniwater – en av Nordens ledande koncerner inom VA-tekniska lösningar. Koncernen omsatte 2020 ca 600 MSEK och hade 200 anställda. Verksamhetsgrenar och dotterbolag inom koncernen är: Pumpstationer med brunnar i betong, glasfiber och rostfritt – Norvatek, Dala Kommunalteknik och Rostfria VA-System. Automation och elskåp – ASB. Avloppsrenings- och vattenverk – ELVA och Emendo. Produkter inom VA och VVS – IBECO.

Vilka är Uniwater?
Uniwater består idag av fyra affärsområden och sju dotterbolag som är verksamma på olika områden inom VA-teknik och vatteninfrastruktur. Respektive bolag är specialister inom sitt område och tillsammans erbjuder koncernen heltäckande VA-lösningar.


NORVATEK utvecklar, tillverkar, säljer och levererar prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden.


Dala Kommunalteknik är en komplett leverantör av pumpanläggningar inom vatten och avlopp.

ELVA är en av de ledande leverantörerna inom om- och nybyggnationer av vatten- och avloppsreningsverk.

Emendo levererar kompletta avloppsreningsverk för 50-5000 pe till kommuner och samfälligheter samt erbjuder ombyggnationer och driftstöd.

ASB konstruerar, programmerar och tillverkar apparatskåp samt installerar och drifttar elanläggningar.

Rostfria VA-system är experter på rostfria pumpstationer och producenter av skräddarsydda spillvattenstationer.

IBECO är en av de ledande leverantörerna och distributörerna av VA/VVS-produkter i Sverige.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: