Ibeco blockeringsventiler

IBECO blockeringsventil är en slussventil som kan installeras under fullt arbetstryck. Ventilen utnyttjar det befintliga röret som sitt ventilhus.

Ventilen fungerar på de flesta rör av metall. IBECO:s standardgarnityr och betäckning används.

Kontakta oss för mer information kring Ibeco blockeringsventiler

  • Fritt genomlopp
  • Packningar av EPDM
  • Kägla av EPDM
  • Bultar och muttrar i rostfritt A2 stål
  • Epoxy enligt DIN 30722-2
  • Kort installationstid under bibehållet ledningstryck
  • Inget behov av att de-klorera eller re-klorera
  • Ventilsättning utan att stänga av vatten till abonnent
  • PN16

Tips!

Dimensionerna kan anpassas efter kundens önskemål.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: