Råttstopp

  • IBECO råttstopp

    Råttstopp hindrar råttor och andra skadedjur från att ta sig in i bostäder, reningsverk och industrier med flera via avloppssystemet.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: