Kemisk tätning

  • Sealguard

    Fernco Sealguard används för att täta skador eller skarvar i till exempel betongbrunnar, kulvertar, betongkonstruktioner, tunnlar, dammar, pumpstationer, bassänger, med mera.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: