Ibeco Express PSX kopplingar

Vi kan genom att tillverka bussningar anpassa PSX kopplingarna i båda sidor. Detta gör att vi kan leverera en produkt för att passa specialapplikationer som ligger utanför deras normala arbetsområde.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: