IBECO tar fram ventillösning

IBECO tar fram ventillösningen till Nyköpings nya PE710-ledning för råvatten – krävdes nio mjuktätande slussventiler DN700

IBECO, ett av Sveriges ledande företag inom försäljning av kundspecifika VA- och VVS-lösningar, har levererat ventiler till den nya – en mil långa – råvattenledningen i Nyköpings kommun. Med en rördimension på 710 mm är det för Sverige en riktigt stor råvattenledning och utmaningen att ta fram ventiler anpassade till den löste IBECO med nio mjuktätande slussventiler DN700-PN10.

– Det var verkligen en spännande utmaning att hitta en lösning för så stor rördimension. Vi startade dialogen med grossisten och huvudentreprenören Kanonaden AB under våren förra året och arbetade tillsammans med grossisten Ahlsell Jönköping för att få fram rätt lösning. Vi började leverera i slutet av sommaren 2020 och projektet kommer att hålla på till sensommaren 2021, säger Thomas Glemberg, ansvarig för affären på IBECO.

Dimensionerna på vattenrör blir allt större. Från att varit en standard på runt 400–500 mm vill många kommuner nu öka dimensionen för att säkra en hög kapacitet och vattentillgång. Råvattenledningen i Nyköping transporterar vatten från Fyrsjön, totalt en sträcka på en mil, till vattenverket och med en dimension på 710 mm kommer ledningen att kunna transportera 500–600 liter vatten i sekunden.

– Det kommer att bli ett stort vattentryck i rören och då är det mycket viktigt att ha ventiler anpassade till förutsättningarna. Tillsammans med vår leverantör lyckades vi hitta en lösning som passar för Nyköpings kommun. Vi ser att efterfrågan på större dimensioner blir allt vanligare, men få har kunskapen om vad som krävs för att bygga med den här dimensionen. Vi kan nu leverera mjuktätande slussventiler med en dimension upp till 1200 mm med en teknik som vi vet fungerar. Det gör att vi tryggt kan erbjuda den här lösningen till andra kunder med liknande utmaningar, säger Thomas Glemberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Carlberg, försäljningschef IBECO, tfn +46 (0)70 295 69 09
Thomas Glemberg, försäljning distrikt väst IBECO, tfn +46 (0)73 331 65 94

www.ibeco.se

Anders Ekhammar, pressansvarig på Uniwater AB, tfn +46 (0)70 746 25 79,
e-mail: anders.ekhammar@perspective.se

IBECO är en oberoende leverantör inom kundspecifika VA- och VVS-lösningar. Bolaget grundades 1968 och har huvudsakligen sina kunder inom kommuner, VA-/VVS-entreprenörer samt industrin. IBECO samarbetar med alla VA/VVS-grossister och omsätter 2020 cirka 90 MSEK. Bolaget ingår sedan 2019 i Uniwater AB (tidigare Norvatek Invest).

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig:
Ny katalog från IBECO