Vi stödjer SOS Barnbyar

Vår julgåva går i år till SOS barnbyar och deras arbete att ge fler barn en trygg uppväxt. Gåvan bidrar till att ge fler barn ett hem, en familj och en trygg famn att krypa upp i!

Barn och kvinnor är extra utsatta i världens konfliktzoner, i år skänker vi en extra tanke åt de Rohingya flyktingar som just nu lever i misär på gränsen mellan Myanmar och Bangladesh.

Skänk pengar du/ni med: www.sos-barnbyar.se 

 

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: