EZ Ventiler

Ny VA-teknik med EZ-ventil

EZ-ventilen är en slussventil som installeras direkt på trycksatt ledning varvid avstängning av vatten till abonnenter undviks. Installationen går snabbt – mindre än en timme under bibehållet ledningstryck!

Ventilen utnyttjar det befintliga röret som sitt ventilhus. Montaget kan utföras på de flesta rör av metall.

Läs mer här >>>

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: