Coronavirus - information till personal och kunder

Coronavirus – Covid 19.

Med anledning av Coronaviruset som nu finns på i stort sett på alla kontinenter och de frågor detta väcker försöker vi nedan beskriva vårt arbete med att minska effekter och störningar för våra kunder.

Personal

Vår personal är vår viktigaste resurs. Som de flesta bolag har Ibeco infört skarpa reserestriktioner, främst för att skydda vår egen personal men också för att inte bidraga till onödig smittspridning i vårt samhälle. Rutiner för hygien på arbetsplatsen och hygienartiklar och information finnes på alla våra lokaliteter. Vi har även förbjudit leverantörsbesök från riskområden[1]. Ett ansvar som vi har som arbetsgivare är att inte bidraga till missinformation, därför har vi distribuerat information från folkhälsomyndigheten[2] till all personal och denna finns tillgänglig på alla våra kontor.

Leverantörer

Ibeco importerar varor från ett stort antal länder. Även från vissa riskzoner t.ex. norra Italien. I vår riskanalys ser vi inte någon fara för vår personal då godset transporteras med stora distributionsföretag och har gått i många led innan det kommer till oss. Vår personal exponeras inte då för personer som kommer från riskzoner. I vissa områden kommer våra leverantörer och fabriker att påverkas av effekterna av Coronaviruset. Vi kommer sannolikt uppleva förseningar av leveranser och försenad produktion. Vi har ökat våra lager av de artiklar som vi bedömer kommer påverkas mest av Coronavirusets verkningar, men då viruset i sin natur är svårförutsägbart så anser vi att vi trots våra bästa estimat kommer drabbas av ovanstående leveransproblem. Vi kommer som vanligt göra allt vi kan i så lång utsträckning som möjligt, för att våra kunder inte skall drabbas, men vi ber i detta fall om viss förståelse för eventuella leveransstörningar.

Logistik

Den största effekten tillsammans med stängda fabriker kommer för Ibeco vara logistik. Containerfrakten har drabbats hårt från Asien och gör att t.ex. containrar inte är där de skall vara, med resultatet att hela världens logistikförbindelser kommer att påverkas.[3] Vi följer förstås situationen konstant och försöker även här minimera kundpåverkan.

Med förhoppning om förståelse,

Carl Berglund, Vd.

För mer info kontakta mig på 0703310043.

[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/reserekommendationer-fran-ud/

[2] https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

[3] https://www.dbschenker.com/de-en/meta/customer-information

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: