Vattenläcka lagad med Repaflex

Vattenläcka på AC-rör DN400 med skiftande diameter mellan 445-450mm. 
Fyra hål skulle tätas på en total sträcka om 400mm i närheten av en muff. 
Lösningen var att montera två stycken RepaFlex32, Spv: 434-466mm i serie.
IBECO tackar för gott samarbete och bilder.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: