Största repmuffen?

Lång spricka utmed en intagsledning lagas med en repmuff L=4640 mm spv 629-649. 94 bultar totalt!

Vi började med att lyfta ner den halvan med bultarna som ska placeras under röret för att komma åt att skruva ovanifrån. Sedan monterades den halvan utan bultar ovanpå röret. 

Allt klart på ca 2 timmar.

Hit ner ska repmuffen

Halvorna delas

Lyftet börjar

Halvan med bultarna vrids ned under

Underdelen på plats

Överdelen förbereds

Eliminerar fläkning

Lyft av överdel

Överdelen snart på plats

Överdelen på plats

Ett febrilt skruvande påbörjas

Pjäsen på plats, åtdragning med momentnycklar.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: