Stor läcka lagas med Hymax

Stort hål i vattenledning

Biten som lossnade ur ledningen

Lagas enkelt med två Hymaxkopplingar

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: