Dagvattenledning DN1000

IBECO har varit med i ett projekt i Göteborg där vi jobbat under 1 års tid med att ta fram en lösning gällande installation av dagvattenledningar DN1000 samt spillvattenledningar DN1400. 

Bilderna visar installationen på dagvattenledningarna där man använt sig av montageboxar samt speciella typer av kompensatorer för att klara av en markförskjutning under en hundraårsperiod.

Känns kul och hedrande för IBECO att ha fått vara med och ta fram en lösning i detta projekt. Det kommer flera bilder framöver på installationen av spillvattenledningarna.

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: