Avloppsledning ny betong - äldre betong - Flexseal

Avloppsledning ny betong DN800 kopplas samman med äldre betong DN800. 

Vill du veta mer? Låt oss kontakta dig: